Ga naar hoofdinhoud

Privacy policy van nextlane®

Contactgegevens

1. Grondslagen voor verwerking

Nextlane® verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een geldige reden voor is. Op grond van de AVG zijn er een aantal redenen, zogenaamde “grondslagen”, die de verwerking van persoonsgegevens rechtvaardigen. De grondslagen waar nextlane® gebruik van maakt bij het verwerken van persoonsgegevens zijn:

 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
 • Toestemming

2. Gegevens die wij verzamelen en verwerken

Wanneer je onze websites bezoekt

Je bent vrij onze websites te bezoeken en te verkennen zonder persoonlijke informatie over jezelf te verstrekken. Wanneer je een contactformulier invult, verzoeken wij je persoonlijke informatie over jezelf te verstrekken en verzamelen wij navigatie-informatie.

Persoonlijke informatie

Dit verwijst naar alle informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt en die jouw persoonlijk identificeert, inclusief contactinformatie, zoals je naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, bankrekeningnummer en andere informatie over jezelf of je bedrijf. Persoonlijke informatie kan ook informatie bevatten over type bezoeker, zowel prospect als klant en informatie over jou die beschikbaar is op het internet, zoals van Facebook, LinkedIn, Twitter en Google, of openbaar beschikbare informatie die we verkrijgen van dienstverleners.

Persoonlijke informatie omvat ook navigatie-informatie wanneer dergelijke informatie direct of indirect een individu kan identificeren. Navigatie-informatie heeft betrekking op informatie over je computer en je bezoek aan deze website, zoals het IP-adres, geografische locatie, browsertype, verwijzingsbron, duur van het bezoek en bekeken pagina’s.

3. Hoe gebruiken we informatie die we verzamelen?

Naleving van ons privacybeleid

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen alleen in overeenstemming met dit privacybeleid. Klanten die diensten of producten afnemen, zijn door onze overeenkomsten met hen verplicht zich aan dit privacybeleid te houden.

Wij verkopen nooit persoonlijke informatie

Als digital agency horen wij een voorbeeld te zijn als het aankomt op privacy. Je privacy is onschendbaar voor ons. Dit dragen wij uit door alle persoonlijke informatie die je met ons deelt, via formulieren op de website, de webchat, telefonisch of anderszins vertrouwelijk te behandelen en nooit met derden te delen voor commerciële doeleinden. We zullen je persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming nooit ter beschikking stellen aan derden.

Gebruik van persoonlijke informatie

In aanvulling op het gebruik dat elders in dit privacybeleid wordt genoemd, kunnen wij je persoonlijke informatie gebruiken om:

 • je websitebezoek te verbeteren door de website te personaliseren;
 • informatie over nextlane® naar je toe te sturen waarvan wij denken dat deze voor jou interessant kan zijn per post, e-mail of andere middelen en je marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot ons bedrijf;
 • het gebruik van onze diensten aan je te promoten en promotionele en informatieve-inhoud met je te delen in overeenstemming met uw communicatievoorkeuren;
 • je informatie te sturen met betrekking tot wijzigingen in onze servicevoorwaarden, privacybeleid (inclusief het Cookiebeleid), of andere wettelijke overeenkomsten;
 • levering van diensten en facturatie;
 • een sollicitatie te verwerken;
 • voldoen aan de wettelijke vereisten.

Gebruik van navigatie-informatie

Wij gebruiken navigatie-informatie om de websites te beheren en te verbeteren. We kunnen ook gebruik maken van navigatie-informatie alleen of in combinatie met persoonlijke informatie om je te voorzien van gepersonaliseerde informatie over nextlane®.

Beveiliging van je persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die je verstrekt wordt door ons of partners beveiligd op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. Alle persoonlijke informatie wordt beschermd door middel van passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van nextlane® te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien nextlane® de gegevens niet langer nodig heeft voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan nextlane® de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken om een vraag van je te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Externe websites

Onze websites bieden links naar andere websites aan. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de inhoud of praktijken van deze andere websites. Het feit dat wij dergelijke links aanbieden, betekent niet dat wij deze andere websites, hun inhoud, hun eigenaars of hun praktijken onderschrijven. Dit privacybeleid is niet van toepassing op deze andere websites, die zijn onderworpen aan enig privacy- en ander beleid dat deze externe websites hebben.

4. Cookies en soortgelijke technologieën

Cookies

Nextlane® maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor jou te vergroten en om na te gaan hoe je de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten en website kunnen verbeteren.

Adverteren

Wij werken samen met advertentienetwerken om advertenties op onze website weer te geven of om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze advertentienetwerk partner gebruikt cookies om informatie te verzamelen over je activiteiten (niet jouw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) op deze en andere websites om je gerichte reclame aan te bieden op basis van jouw interesses. Als je niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om je gerichte advertenties aan te bieden, kun je jezelf uitschrijven door hier te klikken: https://www.youronlinechoices.eu/. Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat je jezelf afmeld voor het ontvangen van reclame. Je blijft generieke advertenties ontvangen. Als je cookies wilt uitschakelen, kan je dit doen via je eigen browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door nextlane® en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nextlaneagency.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Als nextlane® willen we je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Wijziging van de privacyverklaring

Nextlane® evalueert zijn privacyverklaring regelmatig, en op gezette tijden. Wij kunnen hierbij onze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld in verband met gewijzigde wet- en regelgeving. We raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om te zien of de verklaring is gewijzigd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 oktober 2023.

× Hulp nodig?